Nákupní košík
Počet položek
0 Ks
Celkem (s DPH)
0 Kč
Dokončit objednávku
Nákupní košík
Počet položek
0 Ks
Celkem (s DPH)
0 Kč
Dokončit objednávku
Nákupní košík
Počet položek
0 Ks
Celkem (s DPH)
0 Kč
Dokončit objednávku
Nákupní košík
Počet položek
0 Ks
Celkem (s DPH)
0 Kč
Dokončit objednávku
Vítejte
v největším bazaru oken v ČR
Stavební bazar Harfa

Co získáte registrací?

 • komfortnější nakupování
 • přehled o Vašich objednávkách
 • kontrola nad svými údaji
 • díky uloženým adresám snadnější nákup
Certifikát Spolehlivá firma

Doporučujeme

Rockový magazín

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodeje zboží pro běžné zákazníky

1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
 • kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
 • specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
 • množství požadovaných kusů produktů
 • vybraný způsob platby
 • požadovaný termín dodání zboží
 • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

2. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží v hotovosti.

Jiné způsoby platby kupní ceny nejsou možné.

 

Upozornění :

Platba bankovním převodem nebo PAY není možná.

 

3. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2., 3.3. a 3.4) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

 • ověření objednávky
 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce

Objednané zboží je expedováno nejpozději druhý pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Dopravce určuje datum a čas vykládky

Dopravce informuje kupujícího  (sms) o doručení zboží minimálně  5hodim předem.

V případě, že kupující nedokáže zajistit převzetí zboží v termínu určeném dopravcem,  kupující informuje dopravce nebo prodejce.

 

3.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky Po-So do max. 4 dnů od okamžiku expedice.

Tz. Nejdéle do 5ti dnů od objednání.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Například ůhrada v hotovosti na provozovně atd.

 

3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do dvou pracovních dnů od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží. Kupuící se zavazuje zboží vyzvednout do dvou dnů od potvzení objednávky.

Sídlo prodávajícího:  180 00 Praha 8, U Pekařky 5

V připadě že máte zájem o vyzvednutí zboží na prodejne Praha 9, Klatovy nebo Fr.Lázne , informujte telefonicky min 1hod. předem. 

Adresy provozoven: https://www.stbharfa.cz/5-strana-kontakt

3.4 Dodání zboží - omezení hmotnosti

V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 200 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího.

4. Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné. Cena dopravného je kalkulována v průběhu uzavírání objednávky a kupující je o jeho výši zřetelně informován. Při osobním odběru v sídle prodávajícího dopravné není účtováno.

Česko do 8kg 200,Kč. Nad 8kg (bez omezeni počtu kusů) 350,Kč

Slovensko 30,-Euro (bez omezeni počtu kusů) Plati pouze pro ZSK do 7dnu

Madarsko 2500,-HUF (za ks) do 10 dnu

Nemecko, Rakousko, Holansko do 8kg 29,-Euro. Nad 8kg 39,-Euro (bez omezeni počtu kusů) do 3 dnu

Zboží je doručováno od 6:00 do 22:00.

 

Vykládka zboží + manipulace O - 2m od vozidla ZDARMA.


 

Další služby (uvádějte do poznamek zákazníka ve třetím kroku objednavky):

- manipulace předmětů do váhy 50kg: příplek za patro či 20m donášky + 100,Kč

- manipulace předmětů do váhy 100kg: příplek za patro či 20m donášky + 200,Kč

 

příklad:

okno 150x150 1ks, (46kg). Stehujeme 100m + 2patro.

Cena této služby je 700,Kč


 

 

 

5. Smluvní pokuta

Smluvní pokuty nebudou požadovány.

6. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 12 měs. od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení roční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

 • smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
 • smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a
 • další smlouvy vyjmenované zákonem.
 • jedná li se o zboží II. jakosti uvedene v popisu zboží

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

7. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

8.1. Ostatní ujednání

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez udání důvodu .

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z "www prohlížeče" poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti. ...

 

Nejnovější produkty

Nové měřící pásmo 20m

Nářadí

 

90.00,- Kč
Vchodové dveře 98x198

Vchodové dveře

98x198

4 900.00,- Kč
Ůložná zahradní skříň THOMAS

Nábytek a doplnky

55x180

4 500.00,- Kč
kuchyňský blok HADDONFIELD

Nábytek a doplnky

95x135

9 800.00,- Kč
šatník ROYVILLE

Nábytek a doplnky

80x200

5 900.00,- Kč
Skříň BLAXTON

Nábytek a doplnky

77x190

9 800.00,- Kč
kotevní patka "L" - 16 kusů

Ostatní

 

650.00,- Kč
Rozkládací jídelní stůl WENUS

Nábytek a doplnky

 

1 800.00,- Kč
Filcový koš na dřevo

Nábytek a doplnky

 

600.00,- Kč
Koženkový koš na dřevo

Nábytek a doplnky

 

600.00,- Kč

© Stavební bazar HARFA, Veškerá práva vyhrazena

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Neplatí pro výrobky vlastní produkce (okna , dveře)